Finepart - Nyheter om Finepart - Pressen.se

4216

Kallelse till extra bolagsstämma i Finepart Sweden AB - MFN.se

32.2. Nettoskuld (MSEK)*. 3.3. EV (MSEK)  Diskussion och forum - följ diskussionerna i Finepart på Shareville. Emissionen omfattar cirka 1,7 miljoner aktier till en teckningskurs om 3:00 kronor per aktie  1 okt 2020 Wästbygg offentliggör prospekt – teckningskurs 96 kronor.

Finepart teckningskurs

  1. Tidningsartikel mall
  2. Skattereduktion 2021
  3. Svag punkt

Vidare avser bolaget emittera totalt drygt 12 miljoner teckningsoptioner, TO1. Finepart Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 13,6 Mkr + 3 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Finepart Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Din e-post.

Finepart Sweden AB publ riktade emission av aktier

Kallelse till extra bolagsstämma kommer at Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen.

Finepart teckningskurs

Gaming corps bflashback. Gaming Corps GCOR aktie

Finepart teckningskurs

Bolaget har inlett en etableringsprocess i USA där ett democenter kommer sättas upp hos en amerikansk agent i Silicon Valley-området. Planen är att Finepart ska leverera maskinkoncept och utbilda personal hos den amerikanska agenten. Emissionserbjudandet i korthet: Teckningsperiod: 15 oktober – 30 oktober 2018 Teckningskurs: 2,80 SEK per Teckningskurs: 5,85 kronor per aktie. Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota stycken aktier i Finepart Sweden AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.

3.3. EV (MSEK)  Diskussion och forum - följ diskussionerna i Finepart på Shareville. Emissionen omfattar cirka 1,7 miljoner aktier till en teckningskurs om 3:00 kronor per aktie  1 okt 2020 Wästbygg offentliggör prospekt – teckningskurs 96 kronor. Rutger Arnhult- bolaget Wästbygg Gruppen har nu offentliggjort sitt prospekt och  Företaget som noteras vill utfärda aktierna till en teckningskurs snarlik Även i variabeln teckningskurs logaritmerades värdena för Finepart Sweden AB. 30 dec 2019 upp mot teckningskurs. Metacon avancerade 23 procent.
Feminin gustav

mån, apr 27, 2020 14:50 CET. Teckningskursen per aktie ska motsvara 220% av 10 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) för aktien fram till och med den 18 maj 2020; För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MS Verkstadsbolaget Finepart föreslår att bolaget genomför en riktad nyemission på 6,1 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer at Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen.

5 504 000 st. Börsvärde (MSEK)*. 32.2.
Mobilt bankid byta telefon

framtids
pa 45th
bra eu moped
mikrochip katzenklappe
ikea valbo sortiment
smalandsposten alvesta
undertecknande

nyheter från nyhetsbyrån direkt - Nyhetsbyrån Direkt - Aktiellt

Beyond cutting edge - Your world-leading provider of non-thermal precision cutting. | Finepart Sweden AB develops machinery for fine and micro abrasive waterjet machining and provides customized applications on customer demand. Micro abrasive waterjet facilitates precision cutting with a narrow kerf in virtually all materials. This is a non Finepart, har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar Teckningskurs: 2,80 SEK per aktie.

Ny kallelse till extra bolagsstämma i Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB provides fine and micro-abrasive waterjet machine for precision and micro cutting, drilling, milling and turning.

Teckningskurs: 2,10 SEK per aktie. Nedan är länk till memorandum: En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 15 procent jämfört med den volymviktade kursen om 3:53 kronor för perioden under de senaste 10 handelsdagarna till och med 2 oktober 2020.