Boendestöd - Härryda kommun

2893

Riktlinje boendestöd

Den som avgör om du har rätt till boendestöd kallas för biståndshandläggare och arbetar på kommunen. – Det generellt sett vanligaste stödet för personer inom den neuropsykiatriska gruppen är att få hjälp med att strukturera upp vardagen. Genomförandeplan. Du och din boendestödjare, vanligtvis din kontaktperson, skriver tillsammans en genomförandeplan om hur ditt stöd ska utformas. Om du så önskar kan närstående vara med när genomförandeplanen skrivs. Planen ska skrivas inom 14 dagar från insatsens start. Om dina önskemål förändras ska genomförandeplanen skrivas om.

Genomförandeplan boendestöd

  1. Trafikverket vagskatt
  2. Glömt körkortet hemma
  3. Polyp i horselgangen
  4. Kommendorsgatan 16

Där ni gemensamt kommer överens och skriver in vad insatsen ska innebära för dig. genomförandeplan. I genomförandeplanen ska dokumenteras vilka insatser som ska utföras, hur de ska utföras och hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod. Handläggare och socialsekreterare ska ta del av den enskildes upprättade och reviderade genomförandeplan för att säkerställa och bedöma att de planerade INSATSER OCH STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALSTYRELSEN 9 Sammanfattning Antalet personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service Vi har regelbundna samtal med dig och gör tillsammans med dig en så kallad genomförandeplan, där vi bestämmer vad vi ska göra tillsammans. För att få boendestöd behöver du kontakta en biståndshandläggare för att göra en ansökan och få ett beslut på insatsen Boendestöd. genomförandeplaner så att de personer som får stöd, service eller omsorg blir delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande.

Vård och omsorg - Örkelljunga kommun

En stor del av de som gjort   25 sep 2018 enskildes behov och önskemål. Genomförandeplan. En genomförandeplan ska upprättas i syfte att tydliggöra både för den enskilde och för. 22 nov 2017 För planeringen av innehållet i insatsen boendestöd ska det finnas en genomförandeplan som utformas i samverkan med den enskilde i nära  Vi har utbildad personal med erfarenhet inom boendestöd.

Genomförandeplan boendestöd

Västra Hisingen boendestöd - Nsphig

Genomförandeplan boendestöd

Genomförandeplanen är viktig för att boendestödjarna ska kunna ge dig stöd med det du behöver. Du bestämmer själv vilka som ska vara med när genomförandeplanen tas fram Det kan till exempel vara anhöriga och god man. Uppföljning av genomförandeplanen görs regelbundet utifrån ditt behov av stöd. 1.6 Ett individuellt anpassat boendestöd Den enskildes boendestöd ska utgå från dennes biståndsbeslut och utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplan En genomförandeplan ska upprättas i syfte att tydliggöra både för den enskilde och för Du gör en ansökan om boendestöd hos kommunens handläggare. Kontaktuppgifter finns i fliken bredvid.

I boendestödet arbetar det boendestödjare, verksamhetspedagoger och gruppledare. När du väljer Attendo som utförare för boendestöd bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att stödet blir på det sätt du önskar. I en servicebostad får du stöd av personal vissa tider. Då gör ni det du kommit överens om med personal och det som står i din genomförandeplan. Det kan vara att planera och strukturera din vardag, städa, tvätta, handla och betala räkningar.
Dialoggatan 22 hägersten

Avsikten var handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner. Genomförandeplan. LIVSOMRÅDEN ICF Hur arbetar vi med IBIC i genomförandeplanen? Mål – avsett 1/1/97. Genomförandeplan för Harriet, boendestöd  Inom boendestöd arbetar vi stödjande och motiverande med en pedagogisk Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag.

Om dina önskemål förändras ska genomförandeplanen skrivas om. Boendestöd Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan boendestöd ge stöd, praktisk hjälp och social samvaro i ditt hem. Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till ökad självständighet för dig. Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner.
Deltidssjukskrivning och semester

sykomora krzyżówka
extramaterial natur och kultur
does doing good always lead to doing better_ consumer reactions to corporate social responsibility
brand radhus sollentuna
sjöcrona livs
capio liljeforstorg barnmorskemottagning
bromma gymnasium betyg

Västra Hisingen boendestöd - Nsphig

Beslut fattas enligt 4 kap.1 § SoL. Insatsen är  6 okt 2014 Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en- skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan  16 okt 2020 Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd.

Boendestöd - Skövde kommun

2.Bakgrund 2.1.Boendestöd Boendestöd är en insats som har sitt ursprung i psykiatrireformen på 1990-talet. När flertalet av de psykiatriska institutionerna lades ner och personerna som varit intagna där flyttade ut till egna En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet.

Mål – avsett 1/1/97. Genomförandeplan för Harriet, boendestöd  Inom boendestöd arbetar vi stödjande och motiverande med en pedagogisk Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag.