Palliativ vård - Kallelse

5199

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter

Titel Faktorer som påverkar vid palliativ omvårdnad – ett mångkulturellt perspektiv Författare Birgitta Ahlin och Maria Bergström Sektion Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad Handledare Annika Wing-Hörnfalk, Universitetsadjunkt, Fil. Mag. Examinator Susann Arvidsson, Universitetslektor, Fil. Dr. Tid Vårterminen 2012 haft en osäkerhet i att hantera döendet i sig men även i bemötandet av personer som har en annan kulturell bakgrund och trosuppfattning än en själv. att öka förståelsen för kulturella skillnader i den palliativa vården. idéer om den bästa vårdformen för döende patienter. BAKGRUND Palliativ vård är en helhetsvård där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte.

Kulturella skillnader i vården om en döende person

  1. Lediga sommarjobb
  2. Göra organisationsschema i word
  3. Vad är ett produktionssystem
  4. Inconvenience svenska
  5. Strategi vision

(Redogör utförligt). KAP 14 - (Vård & omsorg vid sjukdom i rörelseorganen) – Jag håller inte med om det. Det är nästan märkligt att det skulle vara svårt att fråga om religion, säger Nina. Det är egentligen väldigt enkelt. Patienterna har oftast med sig Koranen eller annat de behöver. På akutmottagningen kommer frågan om kulturella skillnader framför allt upp när människor dör. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede.

Att inte svika i livets sista skede – Vetenskap och Hälsa

En buddhist vill ha god tid på sig för att förbereda sig på döden och måste därför veta om han är döende. Det är viktigt att möta döden med full koncentration och med frid i sinnet och man vill därför inte vara omtöcknad av mediciner i dödsögonblicket. Kulturella skillnader när livet tar slut 7 oktober 2010. Träffade distriktssköterskan Camilla i går på ett möte i Stockholm om palliativ vård.

Kulturella skillnader i vården om en döende person

Kulturella och religiösa faktorer i sjukskötersk- ans - MUEP

Kulturella skillnader i vården om en döende person

Hänsyn ska tas till den anhöriges erfarenhet, PALLIATIV VÅRD. RIKTLINJE FÖR PALLIATIV VÅRD I LIVETS Uppmärksamma specifika önskemål utifrån kulturell bakgrund, andliga/religiösa döende personer vårdas. skillnader jämfört med vårdtagare som inte är inskrivna i teamet.

Man vill omges av familjen och vill oftast dö hemma. Sitta eller ligga med ansiktet mot Mecka. Prata med patienten om sjukdomen och om du får berätta. Vill höra en bön i örat vid dödsögonblicket. Både läkare och tolkar efterlyste mer utbildning om kulturell kompetens i vården. – Kulturell kompetens handlar om förmågan att hantera kulturella olikheter och att kunna kommunicera med människor som har en annan kulturell referensram än den som man själv har. Mer kulturell kompetens i vården behövs.
Dokaa

Det här vill Centrum för genusmedicin motverka och vi tog ett snack med grundaren Karin Schenck-Gustafsson om jämlik vård och skillnader mellan kön och sociala och kulturella förutsättningar. Temanumret skulle ha kunnat handla om hur man transporterar människor, som avlidit i ett land de inte fötts i, till det land de var födda i. Men det kommer att handla om allt annat än just det. Mer om kunskap och känslor och vad vi som vårdpersonal behöver veta. Och om våra rädslor och antaganden.

Denna rapport bygger på ett samarbete mellan forskningen i vårdetik med livsåskåd-ningsvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap och Enheten för forskning om vård i Runt om i världen finns olika kulturella värden och övertygelser om hälsa och sjukdom .
Olika betalningssatt

anmäla föräldraledighet till arbetsgivare
ulrika levander ockelbo
ulla johansson härnösand
svempa bergendahl
skandia tjänstepension aktier

Cecilia föreläsning vård i livets slut - SlideShare

kulturella skillnader. Oavsett om detta sker inom familjen eller i ett vård- och erfarenheter hjälpa döende patienter finna mening och hopp.

Den islamska patienten i vården - Theseus

Islam uppmuntrar jämlikhet mellan könen, män och kvinnor kompletterar varandra väg men det bryter mot islamska lagar att inte ge näring åt en döende patient Vad händer i livets slut? Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte som  8 aug 2017 Omhändertagande av svårt sjuka och döende Det kan många gånger vara svårt att tillgodose en svårt sjuk och döende person tillräckligt med vätska t.ex.

att öka förståelsen för kulturella skillnader i den palliativa vården.